Chuối Laba

Cắt hoa chuối có tác dụng gì?

Cắt hoa chuối có tác dụng gì?Hoa chuối thuộc loại hoa đủ, có đầy đủ các bộ phận: đế, đài, tràng, nhị, nhuỵ Trên chùm hoa (hoa tự) có 3 loại hoa: hoa cái, hoa trung tính và hoa đực.Hoa...

Xem tiếp

Cách bón bùn ao cho chuối laba thế nào là tốt?

Cách bón bùn ao cho chuối laba thế nào là tốt?Bùn ao là một loại phân hữu cơ có giá trị. Trong bùn ao thành phần dinh dưỡng tương đối phong phú. Bùn ao là sản phẩm tổng hợp của...

Xem tiếp

Phân đạm lên lá chuối laba có tác dụng gì?

Phân đạm lên lá chuối laba có tác dụng gì?Vì rễ chuối laba ăn nông, cho nên ngừoi ta bón phân cho chuối laba thường bón nông trên mặt. ngoài những cách bón thông thường như bón rạch, bón hốc,...

Xem tiếp

Bón phân vào lúc nào sẽ ảnh hưởng tốt nhất đến năng suất chuối?

Bón phân vào lúc nào sẽ ảnh hưởng tốt nhất đến năng suất chuối?Mục đích của bón phân cho chuối là nhằm tăng năng suất và phẩm chất. Trong các yếu tố cấu thành năng suất chuối bao gồm: số...

Xem tiếp

Lượng phân bón cho chuối laba bao nhiêu là thích hợp?

Lượng phân bón cho chuối laba bao nhiêu là thích hợp?a) Phân khoángchuối laba thuộc cây họ thảo, thân lá nhiều, sinh trưởng nhanh và bộ rễ tập trung ở lớp đất mặt cho nên lượng phân bón yêu cầu...

Xem tiếp

Vai trò N,P,K đối với đời sống cây chuối laba như thế nào?

Vai trò N,P,K đối với đời sống cây chuối laba như thế nào?ĐạmYếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất chuối laba  là đạm. Đạm tồn tại ở khắp các bộ phận trong cây chuối laba  (nhất là ở...

Xem tiếp

Có thể làm cho buồng chuối đều trổ về một phía được không?

Có thể làm cho buồng chuối đều trổ về một phía được không?Đặc điểm của cây chuối là chiều cong của chùm hoa bao giờ cũng ra dối diện với mặt cắt của thân ngầm (chỗ tiếp xúc với cây...

Xem tiếp

Tại sao khi trồng chuối laba phải gọt sạch rễ và cắt bớt lá?

Tại sao khi trồng chuối laba phải gọt sạch rễ và cắt bớt lá?Cây chuối laba con sau khi tách khỏi cây chuối laba mẹ thương mang theo một bộ rễ. Các rễ này cần được gọt sạch trước khi trồng vì khi...

Xem tiếp