Chuối Tiêu Thái

Cắt hoa chuối có tác dụng gì?

Cắt hoa chuối có tác dụng gì?Hoa chuối thuộc loại hoa đủ, có đầy đủ các bộ phận: đế, đài, tràng, nhị, nhuỵ Trên chùm hoa (hoa tự) có 3 loại hoa: hoa cái, hoa trung tính và hoa đực.Hoa...

Xem tiếp

Cách bón bùn ao cho chuối tiêu thái thế nào là tốt?

Cách bón bùn ao cho chuối tiêu thái thế nào là tốt?Bùn ao là một loại phân hữu cơ có giá trị. Trong bùn ao thành phần dinh dưỡng tương đối phong phú. Bùn ao là sản phẩm tổng hợp của...

Xem tiếp

Phân đạm lên lá chuối tiêu thái có tác dụng gì?

Phân đạm lên lá chuối tiêu thái có tác dụng gì?Vì rễ chuối tiêu thái ăn nông, cho nên ngừoi ta bón phân cho chuối tiêu thái thường bón nông trên mặt. ngoài những cách bón thông thường...

Xem tiếp

Bón phân vào lúc nào sẽ ảnh hưởng tốt nhất đến năng suất chuối?

Bón phân vào lúc nào sẽ ảnh hưởng tốt nhất đến năng suất chuối?Mục đích của bón phân cho chuối là nhằm tăng năng suất và phẩm chất. Trong các yếu tố cấu thành năng suất chuối bao gồm: số...

Xem tiếp

Bón lót và bón thúc cho chuối như thế nào?

Bón lót và bón thúc cho chuối như thế nào?Bón lót toàn bộ phân chuồng và phân lân khi trồng. Đối với vườn chuối lưu niên thì bón lót sau khi đào gốc mẹ, cây giữ ẩm qua đông (...

Xem tiếp

Lượng phân bón cho chuối tiêu thái bao nhiêu là thích hợp?

Lượng phân bón cho chuối tiêu thái bao nhiêu là thích hợp?a) Phân khoángchuối tiêu thái thuộc cây họ thảo, thân lá nhiều, sinh trưởng nhanh và bộ rễ tập trung ở lớp đất mặt cho nên lượng phân bón...

Xem tiếp

Vai trò N,P,K đối với đời sống cây chuối tiêu thái như thế nào?

Vai trò N,P,K đối với đời sống cây chuối tiêu thái như thế nào?ĐạmYếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất chuối tiêu thái  là đạm. Đạm tồn tại ở khắp các bộ phận trong cây chuối tiêu thái (nhất là ở...

Xem tiếp

Có thể làm cho buồng chuối đều trổ về một phía được không?

Có thể làm cho buồng chuối đều trổ về một phía được không?Đặc điểm của cây chuối là chiều cong của chùm hoa bao giờ cũng ra dối diện với mặt cắt của thân ngầm (chỗ tiếp xúc với cây...

Xem tiếp